Visitation:

For at blive indskrevet på Gyngemosehus, skal den officielle henvendelse komme fra borgers handlekommune.

Alle er dog velkommen til at kontakte Gyngemosehus for yderligere information, kontakt leder Nicolai Viking på telefon 42618170.

Borgerbesøg kun efter aftale med handlekommune.


Henvendelser fra visiterende sagsbehandler:

Alle henvendelser fra Kommuner bedes rettet til leder Nicolai Viking på telefon 42618170 eller mail; nivi@gyngemosehus.dk

Alternativt kan henvendelsen rettes til personalekontoret på telefon 71 96 18 18

Fremsendelse af dokumentation på borger, e-mailes til Nicolai Viking mail: nivi@gyngemosehus.dk

Vær opmærksom på at en persondatasikker mail kræver kryptering inden afsendelse!


Singulær bolig

Vore singulære boliger er til de af vore borgere der har behov for et socialt skærmet ophold.

I vore singulære boliger har borger fra sit værelse adgang til lejlighedens fællesområder, derunder køkken/alrum i åben forbindelse med stue/altan, samt entré og toilet/bad.

Når man er indskrevet i en singulær bolig, deles fællesområdet ikke med andre borgere.

Personalet har dog fortsat adgang til boligens fællesområder.

Singulær plads: Kr. 66.523 md. (handlekommunens udgift).


Dele bolig:

Vore deleboliger er til de af vore borgere hvor vi finder anledning til udvikling ved at dele en lejligheds fællesområder med en enkelt anden borger.

I vore deleboliger har begge borgere fra hver deres værelse, adgang til lejlighedens fællesområder, derunder køkken/alrum i åben forbindelse med stue/altan, samt entré og toilet/bad.

Når man er indskrevet i en delebolig, deles fællesområdet ikke med andre borgere end de to. Personalet har dog fortsat adgang til boligens fællesområder.

Dele plads: Kr. 60.004 md. (handlekommunens udgift).


Indskrivning og bolig:

Når du har fået anvist en plads på Gyngemosehus, vil der blive holdt et formøde hvor du vil få mulighed for at se om Gyngemosehus kunne være det rigtige tilbud til dig, og personalet vil samtidig kunne vurdere om de kan matche lige præcis dine støtte behov. Bliver i enige om indflytning, vil du på næstkommende besøg, møde din vejleder og der bliver lagt en plan for en tryg indflytning.


Som beboer på Gyngemosehus skal du være bekendt med følgende forventninger til samarbejdet:


- Du skal samarbejde med personalet og have lyst til at udvikle dine kompetencer. Dette vil være på daglig og ugentlig basis. 

- Du skal deltage i et månedligt Handleplansmøde med din vejleder, hvor I vil arbejde med de indsatsmål, som er beskrevet fra kommunen. 

- Der vil være et årligt (nogle kommuner halvårligt) statusmøde med din kommune, som du skal deltage i. 

- Der vil være en service medarbejder der kommer og gøre rent i fællesområdet en gang om ugen. Du skal sørger for at fællesområdet altid er klar til rengøring og at du har sørget for at rydde op efter dig selv.

- Du skal kunne være alene i lejligheden fra kl. 22:00 - 7:00, dog med mulighed for i nødstilfælde at kunne ringe på døgnvagt tlf.