Gyngemosehus er et specialiseret botilbud for voksne med autisme, OCD og krydsdiagnoser

 

Fokusområder:

Et af vores fokusområder er beskæftigelse, aktivitet og sundhed

Vi tror på, at alle mennesker har brug for livsindhold og noget at stå op til hver dag. Derfor er det et fokusområde for os, at være med til at afklare, hvilke drømme og ønsker du har, for derfor igennem trin for trin at arbejde hen imod en indholdsrig hverdag som giver mening for lige præcis dig.

Sundhed for os på Gyngemosehus handler om mange ting, men det handler i sidste ende om at have et godt og velfungerende liv, også selv om man har en diagnose.

 

Metoder i det pædagogiske arbejde:

Vi tror på, at alle mennesker trives i struktur og forudsigelighed. Når du har fået en diagnose inden for ASF, er det ofte fordi du har svært ved selv at opsætte struktur og forudsigelighed og dermed få ting gjort kontinuerligt. Det er målet at du, i samarbejde med din vejleder, udvikler strukturer og forudsigelighed som er tilpasset din hverdag, og som du lærer at mestre uden støtte, så du er "klædt godt på", når du en dag flytter for dig selv.

 

I vores arbejde med at udvikle på dine mål, arbejder vi med “trin for trin” mål, sådan at du udvikler dine kompetencer, i et tempo der er tilrettelagt til dig. Derfor bruger vi på Gyngemosehus “Mikromål” som følges tæt i hverdagen og evalueres hver md. på et handleplansmøde, som holdes mellem dig og din vejleder.


 


Autisme spektrum forstyrrelser (ASF):

Alle medarbejdere har en grundig teoretisk viden om ASF. Selv om der er mange lighedstegn for mennesker med en ASF diagnose, så er det altid udgangspunktet at selv om du har en diagnose, så er du også et særligt individ, og dine udfordringer er unikke for dig. Derfor er det vigtigt at du sammen med vejleder, undersøger, hvor det er lige dine udfordringer er, og hvordan de forstyrre din hverdag. Målet er at du opøver metoder og redskaber, som gør dig i stand til at leve et selvstændigt, og godt liv.


OCD:

På Gyngemosehus har vi stor erfaring med, at støtte borgere med OCD og vi har løbende haft fokus på, at udvikle vores pædagogiske kompetencer inden for netop OCD-området, bl.a. via undervisning og kurser ved Malene Klindt Bohni (se mere under "udvikling"). Vi er bevidste om, at vi ikke har autorisation til at udføre decideret behandling, men efter mange års erfaring med diagnosen, tilbyder vi skræddersyede OCD-forløb, med fokus på bl.a. psykoeducation.

Vi hjælper beboeren med, at få en større sygdomsindsigt og efterfølgende arbejde med OCD’en. Formålet er, at den enkelte beboer tilegner sig nogle strategier og får nogle redskaber til, at mestre sit eget liv og derved undgå at tvangstanker og tvangshandlinger har styringen i hverdagen. Vores erfaringer viser at mennesker med krydsdiagnosen ASF og OCD kan have svært ved at få et behandlingstilbud igennem det offentlige, og derfor er det vigtigt for os at vi løbende opkvalificere os i OCD viden og tilgang.


Kognitiv tilgang:

Når vi siger at vi arbejder ud fra en kognitiv tilgang, så handler det om at vi gennem samtaler, arbejder med tankemønstre og adfærd. Det er målet at du med tiden oplever at få flere positive tanker såsom “jeg kan godt” og “det skal nok gå” og at du opnår modstandskraft til at “gøre det, selv om det er svært”.


Narrativ tilgang:

Når vi siger at vi arbejder ud fra en narrativ tilgang, så handler det om at du sammen med din vejleder undersøger hvilke tanker du har, som gør det svært for dig at forstille dig "det anderledes". Vi har alle forstillinger om hvad vi kan og hvad vi ikke kan, ofte er det fordi vi har oplevet modstand og nederlag. Du vil sammen med din vejleder kunne træne i at se at fortiden, ikke altid behøver være en hindring for udvikling i fremtiden.

 

Low arousal tilgang:

Stress er som udgangspunkt noget som alle mennesker oplever hver dag, og alle mennesker har noget forskelligt der stresser os. For meget stress er usundt og kan i sidste ende føre til angst. Derfor finder vi mennesker ofte strategier til at mindske og undgå for meget stress. Low arousal kan oversættes til “lav stress" og I low arousal-arbejdet, arbejder vi med at finde ud af hvad det er som stresser dig, for på den måde at identificere hvornår du bliver stresset og hvad du kan gøre for at undgå at det stresser dig så meget, at du får det dårligt.


På Gyngemosehus arbejder vi struktureret, hen imod at udvælge de rigtige pædagogiske værktøjer og metoder som passer til den enkelte beboer. Derfor har vi opfundet vores eget "skattekort"

I vejleder, beboer samarbejdet, bruger vi forskellige visuelle redskaber. Beboermappen er den enkelte beboers egen mappe med skema og redskaber. Beboermappen kan tages med når man en gang flytter videre.