Seneste på Gyngemosehus

Nyt dokumentationssystem på Gyngemosehus


På Gyngemosehus forsøger vi løbende at forbedre vores processdokumentation. Vi har derfor undersøgt mulighederne inden for dokumentationssystemer som i højrere grad kan understøtte det pædagogiske systemiske arbejde. Valget er faldet på dokumentationssystemet fra SEKOIA.dk Efter en indkøring på 3 md. må vi sige, at det fuldt ud har levet op til vores forventninger, bl.a. grundet en god supportservice, som har gjort at implamenteringen har været nem og gnidningsfri for personalet.

Januar 2024

Pædagogiske dage på Gyngemosehus


Så kom tiden til vores halvårlige pædagogiske dage. Personalet tager to dage ud af huset, hvor vi fordyber os i områder, som har brug for et større gennemsyn og reflektion. Ud over faste gennemgangspunkter som pædagogisk grundlag og metoder, var det i denne omgang især vores procesdukmentation og målstyring som blev gennemset og forbedret. Vi havde også besøg af ekstern førsthjælpskonsulent, som opdaterede alle medarbejdere på brug af hjertestarter.

Det var nogle vellykkede dage og alle ser frem til at tage vores nye viden i brug.

 oktober 2023

Autsime 2.0


Vores faste konsulent Christina Sommer har opgraderet og opdateret os på den sidste nye viden, inden for autismeområdet. Det har været et langvarigt forløb over 8 gange, som vi har kaldt Autisme 2.0. Tak til Christina for endnu et proffesionelt og velforberedt kursusforløb. Især forløbet om visuelle redskaber er noget personalet på Gyngemosehus har taget til sig.

april 2023

Tilsyn 2023


På Gyngemosehus ser vi frem til det årlige tilsynsbesøg. Vi bruger aktivt den feedback og kritik der måtte komme. Vi kan med tilfredshed se, at vores arbejde med løbende systemisk refleksion, bære frugt og vi er positive over vores udvikling på flere punkter. Vi vil dog kigge kritisk på rapporten og arbejde fokuseret på at blive endnu bedre på de områder der italesættes som udviklingsområder.

Se tilsynsrapporten her Tilsynsrapport


april 2023

Projekt fra socialstyrelsen


Gyngemosehus har ansøgt og fået godkendt et forløb hos socialstyrelsen. Projektet hedder "Borgerens progression og  udvikling". Projektet løb hen over 6 md. med faste besøg af konsulenter fra Rambøll. Der var mange vigtige pointer og konkrete redskaber som vi har adopteret dirkete ind i vores hverdag på Gyngemosehus Især et tema om visuel borgerdokumentation var meget interssant og brugbart. Tak til Rambøll og Socialstyrelsen for et godt forløb.

oktober 2022

Pædagogisk skattekort


Som en del af vores fokus på systemisk kritik og bedre begrundet praksis, har personalegruppen erfaret, at vi manglede et fælles redskab, til systemisk at afdække pædagogiske reflektioner og strategier. Derfor har vi udviklet vores eget "skattekort", som har givet os et konkret og systemisk overblik. Skulle der være andre som er intersseret i at bruge redskabet, skal man være velkommen til at kontakte os for mere info.

september 2022

Faste fageksperter tilknyttet Gyngemosehus

Sune Bjørn Larsen, cand.psych.aut, Ph.D er uddannet cand.psyk i 2002, og har erfaring som selvstændig erhvervspsykolog fra 2005-2009 og efterfølgende som institutionsleder og centerchef i Københavns Kommune.

Sune har været tilknyttet Gyngemosehus siden år 2016, hvor han har fungeret som fast konsulent, hvor han bl.a har afholdt kurser og supervision i forhold til Low arousal. Sune har udgivet flere bøger om bl.a. ledelse og Low arousal. Sune fungerer i dag som fast sparring og supervision af ledelsen på Gyngemosehus.


Christina Sommer arbejder som psykologisk og pædagogisk konsulent og har siden 2006 specialiseret sig indenfor autismeområdet. Hun er uddannet fra Roskilde Universitetscenter med en Bachelorgrad i Socialvidenskab og en videre overbygning på psykologi. Christina har endvidere stor erfaring med at undervise, holde foredrag for og supervision af fagfolk, og har igennem en årrække samarbejdet med Landsforeningen Autisme, hvor hun har fungeret som kursusleder på kurser om: ’Angst og Autisme’, ’Spiseforstyrrelser og Autisme’ og Piger og Autisme’.

Christina har siden 2020 været tilknyttet Gyngemosehus. Hun har holdt flere kurser omkring ASF og er i dag fast tilknyttet som supervisor på Gyngemosehus inden for ASF.


Malene Klindt Bohni er uddannet psykolog fra Aarhus Universitet i 2005. Hun er specialiseret i udredning og behandling af OCD og angst. Desuden har hun en bred erfaring med en lang række andre psykologiske problemstillinger, herunder traumer, depression og stress.

Malene har været tilknyttet Gyngemosehus siden år 2018 og holder løbende kurser med personalet omkring behandling og pædagogisk tilgang til OCD.